Hjertelig velkommen til 

Philobretto 

— The FJB Unlimited Foundation


Philobretto er en ideell forening som har som formål å spre komponist Flint Juventino Beppe sine ideer til ettertanke og åpenhet omkring mental helse via kunstproduksjoner. 

En gave/donasjon fra deg vil være et viktig bidrag til vårt arbeid. Les mer om vårt formål på denne siden.

Donasjon til Philobretto
Din melding (valgfritt)

Du kan også overføre direkte til Philobretto sitt kontonummer 47506656350 i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Foreningen skal forvalte, kultivere og befeste kunst som er skapt og som i framtiden skapes av kunstneren Flint Juventino Beppe, tidligere kjent som Fred Jonny Berg. Dette innbefatter å legge til rette for, understøtte og sikre spredning av Beppes kunst og tankevirksomhet på verdensbasis.

Foreningen skal sikre et solid fundament for Beppes virke og levebrød, og skal ha et klart allmennyttig fundament som kan være til glede og ettertanke for publikum.

Philobretto arbeider på vegne av kunstneren, og skal ikke sitte på eierskap av mastertaper / sluttprodukter i kommersiell hensikt. Grunntanken i Philobretto inkluderer dessuten kunst-filosofiske aspekter, ytringsfrihet, samt åpenhet omkring mental helse, herunder Aspergers syndrom, angst og depresjon.


Organisasjonsnummer: 921 596 499


Navn/foretaksnavn: PHILOBRETTO
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Forretningsadresse:
c/o Randi Karlsen
Skolevegen 2
8250 ROGNAN
Kommune: SALTDAL
Naturen i Saltdal er en konstant kilde til musikk for komponisten Flint Juventino Beppe.

Den prisbelønte filmen Å PUSTE UT MUSIKK gir en spennende innføring i komponistens virke og tanker.

Popular posts from this blog